Khóa học cơ bản

Khoá học vẽ Design cơ bản (cho người mới bắt đầu)

Học phí : 350 $ / khoá

Gồm 11 chủ đề ( 11 môn học )
1. Vẽ cọ nét Gel
2. Vẽ Gel – Animal print
3. Vẽ linework
4. Vẽ hoạt hình
5. Vẽ Galaxy
6. Vẽ phong cảnh
7. Vẽ màu nước
8. Vẽ marble
9. Vẽ chuyên Mickey
10. Vẽ hoa cọ bản tròn 3D

11.Vẽ Bướm

 

11 môn học
messphone