Khóa học nâng cao

Khoá học vẽ Design nâng cao
(cấp độ nâng cao)

Học phí : 350$ / khoá

Gồm 8 chủ đề (8 môn học )
1. Vẽ Brand Logo thương hiệu
2. Vẽ Ladies
3. Vẽ Pattern Holic
4. Vẽ Pop Art
5. Vẽ Princess Disney
6. Vẽ Vintage Lace
7. Vẽ hoa bằng cọ xéo
8. Vẽ Design For Holidays

messphone