Khóa học Flat 3D

Khoá Flat 3D (cấp độ nâng cao*)

Học phí : 700 $ / khoá

– Flat 3D mặt nhân vật người : nam , nữ , ông già Noel
– Flat 3D con hổ , con ngựa unicorn , chó poodle
– 3D con gà Tây , ông già Noel
– 3D korea: Hello Kitty , Sanrio characters

messphone